Skip to content
Menu

Doelgroepen

Kindgericht Werken heeft meerdere doelgroepen

doelgroepen 1

Hoofddoelgroep: Kinderen die onder de armoedegrens leven.

Kindgericht Werken wil dit bereiken door met de juiste instanties samen te werken. Dit o.a. i.c.m. gerichte activiteiten en presentaties voor iedereen.

doelgroepen 2

De 2e doelgroep: Ouderen

Kindgericht Werken wil deze doelgroep bereiken door activiteiten en projecten te organiseren die interessant zijn voor deze doelgroep.

Naast goede samenwerkingen met zorginstellingen en wooncomplexen voor ouderen.

doelgroepen 3

De 3e doelgroep: Kwaliteitstijd voor gezinnen.

Kindgericht Werken wil dit bereiken door specifieke activiteiten te organiseren voor het gezin.

1 Ouder gezin, 2 ouder gezin, dit maakt voor Kindgericht Werken niet uit.

Donaties

En financiële donaties zijn altijd welkom.

U kunt doneren op: NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen