Doelen

Het doel van Kindgericht Werken is:

Verschillende werelden dichter bij elkaar brengen. Dit om meer bewustwording, meer empathie, meer liefde, meer respect voor elkaar & voor de natuur & voor de dieren te laten ontstaan.

 

Maar ook: Een stukje eenzaamheid tegen gaan. Een stukje positiviteit meegeven. Meer samenhorigheid tussen de verschillende doelgroepen, tussen de verschillende leef – en beleefwerelden. Een stuk ontspanning aanbieden.

 

Dit doet Kindgericht Werken door verschillende Activiteiten en Projecten aan te bieden en te organiseren voor verschillende Doelgroepen. Kindgericht Werken organiseert dit in een groot deel van West Friesland. Van Hoorn t/m Enkhuizen. Dit met hulp van vele en verschillende samenwerkingen.

Contact opnemen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

 

En financiële donaties zijn altijd welkom.

 

U kunt doneren op:

 

NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

 

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

    kindgericht werken header
    × Hoe kan ik u helpen?