Skip to content
Menu

Beleidsplan

Beleidsplan 2022 – 2025

 • Stichting Kindgericht Werken
 • Vestigingsadres: Sluiswachter 28 1613BL Grootebroek
 • Telefoonnummer: 06 24742650 
 • Emailadres: kindgerichtwerken@gmail.com
 • KVK: 82810427
 • RSIN: 8626.12.147
 • Bankgegevens: NL26INGB0008154439

De aanleiding van het oprichten van deze stichting.

De stichting Kindgericht Werken. is opgericht om de juiste doelgroep te helpen op een leuke manier. Onze doelgroepen zijn gezinnen die onder de armoedegens leven en elk individu die zich eenzaam voelt.

Er zijn veel gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen staan vaak aan de zijlijn en zitten minder vaak op sport dan hun vriendjes met een modaal of bovenmodaal inkomen hebben. Ze vermijden verjaardagen omdat ze geen cadeau kunnen meenemen en melden zich vaak ziek als ze zelf jarig zijn. Dit is ook een groot probleem met sinterklaas en kerst. Deze gezinnen hebben vaak geen geld voor de cadeaus. Ze gaan niet naar leuke evenementen, want deze evenementen kost vaak geld. Geld wat er in deze gezinnen  niet is. En juist zo’n leuk evenement kan zorgen voor het gevoel van erbij horen. En een dosis zelfvertrouwen en positiviteit geven. En een stukje eenzaamheid tegen gaan. Waardoor de kans op eventuele psychische problemen verminderd kunnen worden

Wij als stichting willen het volgende bereiken:

De Stichting Kindgericht Werken is voor kinderen waarvan ouders en/of verzorgers in de schuldsanering of bewindvoering zitten of dreigen te komen of een andere reden waarom er te kort inkomen is. Zodat er meer verbinding komt tussen deze 2 tegenovergestelde doelgroepen. Ons zorggebied is het SED  gebied (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland), Medemblik, Wervershoof en Hoorn.

Gebruik maken van Stichting Kindgericht Werken is geheel vrijblijvend. Wij ondersteunen deze gezinnen door o.a. noodpakketten uit te delen en leuke gratis evenementen te organiseren en veel andere dingen die nodig zijn om niet buiten de boot te vallen of pestgedrag uit te lokken. Stichting Kindgericht Werken zet zich volledig in om de ingeschreven kinderen een zorgeloze tijd te geven zolang de ouders in het oplostraject voor de schulden zitten. Met leuke verjaardagskaarten te sturen, te voorzien in tandenborstels en tandpasta, onvergetelijke evenementen te organiseren. Het versterken van het zelfvertrouwen van de kinderen door een stuk zorg weg te nemen. Wij werken volgens het huiskamerconcept. Dit zorgt ervoor dat de ouders van de aangemelde gezinnen dichterbij elkaar gebracht worden. Tevens zorgt ervoor dat er tussen arm en rijk meer samenhorigheid en gelijkwaardigheid komt. Hierdoor bestrijden wij tevens de eenzaamheid mocht deze aanwezig zijn. Dit geeft de ouders het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Hoe kom je bij ons terecht

Om aanmerking te komen voor Stichting Kindgericht Werken is een verwijsbrief, mail of telefonisch contact van een erkende professional die inzage heeft in de financiën van het in te schrijven gezin. Aansluitend daarop volgt een persoonlijk gesprek vanuit Stichting Kindgericht Werken met het desbetreffende gezin.

De aanmelding kan via mail naar kindgerichtwerken@gmail.com. Stichting Kindgericht Werken werkt samen met een netwerk van hulpverleners, de eerkende professional die inzage heeft in de financiën van het desbetreffende gezin (o.a. de bewindvoerder of maatschappelijk werk, advocaten etc.) Deze organisaties en instanties kunnen het gezin aanmelden als cliënt bij Stichting Kindgericht Werken via de mail

Hoe screenen wij en waar baseren wij dit op

In de tijd dat ik bij Zeeman Textielsupers werkte heb ik moeten leren (potentiële) klanten screenen op diefstal. Hier heb ik 5 jaar gewerkt. En heb ik mijn diploma filiaalmanager gehaald.  Dit was mijn 1e kennismaking met screenen. 
 
Vanaf mijn 17e werk ik met kinderen, Nadat ik het benodigde diploma had gehaald (scw) ben ik o.a. gaan werken in de kinderopvang. Dit heb ik 10 jaar lang gedaan. Dit was mijn 2e uitgebreidere kennismaking met screenen.
 
Wegens allerlei omstandigheden kon ik niet meer werken. Vanuit dar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij kinderkledingbank Stede Broec. Dit was mijn 3e, nog uitgebreidere kennismaking met screenen met weer een andere doelgroep, namelijk de minderbedeelden.
 
Het screenen baseer ik dus op mijn werkervaring bij varia werkgevers en mijn behaalde diploma’s.
 
Er wordt gescreend op:
– inkomen –> nieuwe regel, ik wil alle papieren zien, maar alleen ik zie deze papieren voorderest niemand. Aangezien de privacy van de hulpbehoevenden bij mij hoog in het vaandel staat. 
– bij wie staat het gezin of de persoon allemaal ingeschreven –> dit voor ons om nog beter te kunnen voorzien in wat men nodig heeft
– uitgaven –> alle uitgaven, voor meer informatie over op welke uitgaven ik let verwijs ik graag door naar de site van kgw: https://kindgerichtwerken.nl/aanvragen/
 
En nog 1 ontzettend belangrijke: Het gesprek met de hulpbehoevende(n). Dit gesprek wordt zoveel mogelijk f2f gedaan daar waar mogelijk. Door mijn ruimschootse ervaring met screenen weet ik precies wat ik wil weten en hoe ik dit moet aankaarten. Wat wij van kgw ook belangrijk vinden is dat men bij ons absoluut geen nummer is, maar een persoon, een gezin.
Als er nog vragen zijn m.b.t. screenen en inschrijven, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar via messenger, via kindgerichtwerken@gmail.com, en op onze site is ook het telefoonnummer te vinden.
 

Hoe waarborgen wij de privacy van de ingeschrevenen

Omdat wij een stichting zijn met ANBI status mogen wij dit vragen.
Potentiële hulpbehoevenden zijn dit niet verplicht, maar zonder inzage in gegevens gaan wij de hulpbehoevenden niet helpen. Dit om misbruik te voorkomen.
 
Om de evt. gegevens te kunnen inzien van de gezinnen is er een code nodig. Deze code weet alleen ik, verder niemand. In geval van nood, mocht er iets met mij gebeuren, gaat het noodplan in werking. En dan is alleen mijn rechterhand bevoegd om de gegevens in te zien.
Papieren gegevens van de ingeschreven gezinnen zitten achter slot en grendel. Kan niemand bij. In geval van nood, gaat het noodplan in werking en neemt mijn rechterhand alles waar. Maar mijn rechterhand komt alleen ter sprake kwa gegevens als er iets met mij gebeurd. Op dit moment weet mijn rechterhand geen gegevens.
 

Wat bieden wij de gezinnen en individuen aan / Projecten

 • Noodpakket; daar waar nodig is.
 • Avondeten; daar waar behoefte is
 • Pannenkoekenactie; 1x per jaar hebben wij de pannenkoekenactie. Elk gezin wat bij Stichting Kindgericht Werken staat ingeschreven geeft dan aan of ze pannenkoeken willen en voor hoeveel personen.
 • Moederdagcadeau; alle moeders die staan ingeschreven bij Stichting Kindgericht Werken krijgen elk jaar een Moederdag pakket.
 • Vaderdagcadeau; alle vaders die staan ingeschreven bij Stichting Kindgericht Werken krijgen elk jaar een Vaderdagcadeau
 • Zomerpakket; 1 x per jaar krijgen de ingeschreven gezinnen van stichting Kindgericht Werken een zomerpakket. Hier zit van alles en nog wat in. Van eten en drinken tot zomervermaak in nieuw speelgoed en cadeaubonnen
 • Kerstviering; de stichting organiseert ook een kerstviering voor alle aangemelde kinderen. Dit kan in de vorm van een daadwerkelijk kerstfeest zijn of in de vorm van een kerstdiner of kerstontbijt voor thuis

Onze evenementen

Het hele jaar door organiseren wij evenementen. Gezinnen die bij Stichting Kindgericht Werken staan ingeschreven kunnen gratis meedoen aan betaalde evenementen.  Vaak in samenwerking met andere organisaties.

 • Wij hebben het jaarlijks terugkerende evenement Donutday i.c.m. zomerfestijn. Een fijne samenwerking met het Legere Des Heils Bovenkarspel. Dit evenement is gratis toegankelijk voor iedereen.
 • Op de Buitenspeeldag (1e woensdag van Juni) werken wij samen met ’t Stadsplein en J.C.Inventas. Ook dit is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit evenement is gratis toegankelijk voor iedereen.
 • Tijdens kinderboekenweek zetten wij vanuit Stichting Kindgericht Werken een kleinschalig gratis evenement neer. Deze is i.s.m. de Westfriese Bibliotheken. Voornamelijk locatie Bovenkarspel. Tevens is de voorzitter van stichting Kindgericht Werken ambassadeur van de Westfriesse Bibliotheken Stede Broec.
 • Tijdens de Herfstvakantie regio Noord organiseert Stichting Kindgericht Werken evenementen met samenwerkingspartners.
 • Jaarlijks zetten wij ook een winterfeest neer i.s.m. varia samenwerkingspartners binnen Stede Broec

Penningmeester; hoe die het vermogen beheert en hoe dat besteed wordt.

De inkomsten worden beheerd door de penningmeester. Hij ziet erop toe dat de geldstroom goed geregeld is. De penningmeester zorgt dat de aankoopbonnen ingeleverd worden en de administratie klopt.

Wat doen wij zoal met deze inkomsten: Hier wordt o.a. materiaal van gekocht voor de evenementen.  Maar ook bijvoorbeeld een springkussen om het evenement nog leuker te maken.

Naamsbekendheid en betrokkenheid

De stichting heeft een flyer. Er worden ook regelmatig visitekaartjes uitgedeeld.  Daarnaast heeft Stichting Kindgericht Werken meerdere social media accounts. Meerderen om op deze manier ook meerdere doelgroepen te bereiken. Zodat Stichting Kindgericht Werken zoveel mogelijk mensen kan bereiken.

FB vriendenpagina Nieuwste nieuws, posts over evenementen en acties.

FB Zakelijk Nieuws m.b.t. Stichting Kindgericht Werken.

Site Algemene info m.b.t. stichting Kindgericht Werken, digitale activiteiten voor de kinderen en voor het gezin

YouTube KGW Luister en Doe mee (voorlezen + aansluitende activiteit), kinderliedjes, hoorspelen voor kinderen.

TikTok Grappige filmpjes en motiverende posts.

Twitter Nieuws van o.a. het jeugdjournaal, leuke dagjes uit voor kinderen.

LinkedIn Nieuws gericht op volwassenen en jong volwassenen, zakelijk netwerken.

Instagram Positieve post m.b.t.kinderen.

Blogspot Kabouter Christiaan  Blogspot Bradley en Rosa Zelf verzonnen verhalen om het lezen en het plezier in lezen te bevorderen.

Ons afval en het milieu

Wij krijgen soms 2e hands kleding  gesponsord. Deze worden uitgezocht. Daarna gaat deze mee in de ruiltas. Dit is een tas waar de minima kleding uit kan kiezen en wordt daarna door gegeven aan andere minima. Kleding wat overblijft wordt gegeven aan het Leger Des Heils Bovenkarspel of stichitng Hulp voor de minima Noord Holland

Er wordt vanuit de stichting regelmatig actie ondernomen om sponsors te vinden en te houden. Elk jaar gaan wij naar de beursvloer voor naamsbekendheid maar ook om een leuke match te maken voor goederen of diensten die wij nodig hebben. Ditzelfde doen wij ook bij de bedrijven in ons zorggebied. Zowel met bedrijven die al bekend zijn als met bedrijven die minder bekend zijn.

Hoe gaan wij met onze ingeschreven huishoudens om

De stichting werkt zoals wij dat noemen met het “huiskamer gevoel”. Geen nummers maar gewoon namen. Er is 1 vaste vrijwilliger die de gezinnen inschrijft na aanmelding. Het is bij ons van belang dat het gezin zich op zijn gemak voelt en veilig voelt bij ons. Zo komen wij meer te weten over het gezin. Zo kunnen wij beter helpen in wat nodig is voor het gezin en kunnen wij inspelen op het gene wat speelt in het gezin. En een stukje begrip, een luisterend oor of ondersteuning bieden waar nodig is.

Qua gegevens gaat Stichting Kindgericht Werken er op de volgende manier mee om:

De gegevens worden digitaal opgeslagen op een externe harde schijf. Alleen de voorzitter van Stichting Kindgericht Werken heeft hier inzage in.

Stichting Kindgericht Werken vraagt om de volgende gegevens:

 • Financiële bevestiging vanuit:
 • Maatschappelijk werker
 • Gemeente Stede Broec
 • Schuldhulpverlening
 • Schuldhulpmaatjes
 • Bewindvoering
 • Leger des Heils en andere kerken
 • Bewindvoerders register

Hoe gaan wij met onze vrijwilligers om

Onze vrijwilligers zijn ons dierbaar en wij schenken daar veel aandacht aan. De vrijwilligers komen bij ons binnen via mond op mondreclame of via “het vrijwilligerspunt”. Naast een duidelijk uitleg van onze stichting zijn wij geïnteresseerd in de motivatie, eventuele talenten, kwaliteiten en verwachtingen van de vrijwilliger. De vrijwilliger wordt zo goed mogelijk ingewerkt en begeleid. Iedere vrijwilliger doet bij ons wat hij of zij leuk vindt. Alle werkzaamheden worden verdeeld in overleg. Wij bieden onze vrijwilliger een prettige werkomgeving, een goede sfeer, en waardering voor hun inzet. 1 Keer per jaar krijgen de vrijwilligers een vrijwilligersattentie. Niet in de vorm van geld.

We werken altijd aan het behoud van de goede sfeer. Wij laten onze waardering voor onze vrijwilliger ook graag blijken. Zowel mondeling als met een leuke attentie. We staan open voor de inzichten van onze vrijwilligers. Nieuwe ideeën worden besproken. De interactie die hierbij ontstaat wordt als zeer positief ervaren door onze vrijwilligers. We bieden graag uitdagingen aan voor onze vrijwilligers die altijd positief worden ontvangen

We houden van netwerken en samenwerken. Daar worden de mooiste resultaten mee behaald.

Wij hebben op dit moment, naast het bestuur, 30 vrijwilligers bij Stichting Kindgericht Werken. Ze krijgen geen vergoeding en ook geen onkostenvergoeding. Wel schenken wij aandacht aan de verjaardagen en het ziek zijn van de vrijwilligers. Tevens krijgen de vrijwilligers 1 x per jaar een klein presentje.

Klachtenregeling

Bij klachten of opmerkingen wordt er een luisterend oor geboden. De vrijwilliger mag zijn of haar verhaal doen en er wordt samen naar een oplossing gezocht.

Onze doelgroepen:

Een vangnet voor minder bedeelde gezinnen die in de schuldsanering zitten, in het opstarttraject schuldsanering zitten of om andere redenen niet rond kunnen komen. Wij willen een doeltreffende bijdrage leveren aan de levenskwaliteit en de acceptatie van de minderbedeelde gezinnen in de gemeente Stede Broec, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Wervershoof.

Wij verwerven liever goederen die wij nodig hebben dan geld.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

 • Voorzitter: M.A. de Vries
 • Penningmeester: T.A.M. Vullings
 • Secretaris: J. Kramer

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Praktijkbeschrijving:

We vergaderen ieder kwartaal met het bestuur.

De taken worden onderling verdeeld tussen bestuursleden en vrijwilligers.. De penningmeester draagt zorg voor de financiën, inkoop en bonnen. De afspraken worden in de notulen beschreven en ieder bestuurslid kan de voortgang volgen en melden.

Financiële gegevens van de instelling

1x Per jaar zorgt de penningmeester voor een financieel jaaroverzicht

Toekomst Perspectief

Zoveel mogelijk gratis evenementen organiseren om op deze manier de drempel tussen arm en rijk bijna onzichtbaar te maken en de eenzaamheid bestrijden en meer samenhorigheid te bewerkstelligen. Door vele samenwerkingen aan te gaan tijdens deze evenementen willen we samen laten zien dat we 1 vuist vormen. Om zo de drempel voor de minima naar andere organisaties te verlagen.

Stichting Kindgericht Werken gaat elk kwartaal tandenborstels en tandpasta kunnen blijven uitdelen. Dit doen wij door tandarts – en orthopraktijken te bellen en te mailen en dit krijgen wij vanuit de praktijken gedoneerd. Voor tandpasta plaatsen wij ook een post op facebook.

En in de toekomst elk kwartaal nieuw ondergoed en pyjama’s uit te delen aan de kinderen.

Onze stichting is gezond door openheid van zaken te geven. En door transparant naar onze donateurs te zijn. Dit doen wij door 1x per jaar een jaaroverzicht te plaatsen op de website. En door op facebook foto’s te plaatsen van de georganiseerde evenementen.

We hebben weinig tot geen onkosten. We hebben een groot netwerk. Dit komt doordat:

 • Stichting Kindgericht Werken posts plaatst op facebook voor benodigde goederen. En deze ook aangeleverd krijgen
 • Stichting Kindgericht werken werkt samen met andere stichtingen die een eigen locatie hebben waardoor Stichting Kindgericht Werken geen vergunningskosten heeft..
 • Stichting Kindgericht Werken krijgt papier gedoneerd vanuit bedrijven, particulieren en andere stichtingen. En Stichting Kindgericht Werken krijgt gelddonaties gedoneerd van particulieren en andere stichtingen waar o.a. inktcartridges van worden gekocht

Stichting Kindgericht Werken blijft netwerken en sponsors benaderen en werken aan onze naamsbekendheid

Donaties

En financiële donaties zijn altijd welkom.

U kunt doneren op: NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen