Skip to content
Menu

Belangrijk

Algemene voorwaarden

Doel en Algemene voorwaarden

Kindgericht Werken

Zonder toestemming van Kindgericht Werken is het niet toegestaan om content van
Kindgericht Werken te kopiëren en/of aan te passen, te vertalen en/of zonder bronvermelding, uit te geven en/of te publiceren.

Algemene voorwaarden

Doel

Kindgericht Werken staat voor kwaliteit.
In alle vormen van coaching trajecten of activiteiten die Kindgericht Werken geeft.
Kindgericht Werken streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar diensten.

Kwaliteitsbewaking

Om de hoge kwaliteit te kunnen blijven waarborgen volgt Kindgericht Werken regelmatig diverse trainingen, aanvullende opleidingen, workshops of onderzoeken van kwaliteiten en toegepaste kennis.

Aansprakelijkheid

Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus genomen en behandeld.

Kindgericht Werken is gevrijwaard van aanspraken door derden.

Er kunnen geen rechten aan welke adviezen dan ook worden ontleend.

U wordt zelf in staat geacht hoe u kiest en hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hecht.

Het is geheel aan de cliënt hoe deze er mee om gaat. Het advies wordt gegeven en het is aan u of u deze al dan niet opvolgt.

Wanneer u gebruik maakt van de coaching diensten en activiteiten van
Kindgericht Werken gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Schadevergoeding

Kindgericht Werken zal GEEN schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of trajecten. U blijft ten alle tijde zelf volledig verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Kindgericht Werken retourneert dan ook geen gelden die vooraf betaald zijn.

De geleverde diensten zijn derhalve niet terug te vorderen.

Garantie

Een coaching gesprek of activiteit is ten alle tijde altijd een momentopname.
Dit hangt samen met het proces of de fase waarin u verkeert en hoe gemotiveerd u bent.
Kindgericht Werken geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot blijvende veranderingen. De keuzes die u maakt zijn volledig van u en voor u.

Medische zaken.

Kindgericht Werken adviseert ten alle tijde een medisch specialist te raadplegen.

Kindgericht Werken geeft geen medisch advies of coaching gesprek.

De diensten van Kindgericht werken vallen onder de “alternatieve zorg”

Derhalve is er dan ook geen rechtstreekse lijn met de verzekeraar.

Deze factuur kan je niet declareren bij je zorgverzekering.

Coaching kan en mag complementair zijn, u dient Kindgericht Werken wel te verwittigen van uw medische situatie zodat ook bepaald kan worden of coaching complementair is voor u.

Zwijgplicht

Kindgericht Werken hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënt en heeft dan ook haar zwijgplicht. De waarde aan het vertrouwen tussen u en Kindgericht Werken staat dan ook hoog in het vaandel. Discretie is gegarandeerd. Daarbij heeft Kindgericht Werken het bekende ‘Beroepsgeheim/zwijgplicht’ en valt als een van de hoofdpunten onder dit artikel.

Uw vertrouwen

Het is niet toegestaan om gesprekken die tussen u en Kindgericht Werken plaats vinden op te nemen.

Kindgericht Werken is gerechtigd om het coaching gesprek of de activiteit eventueel af te breken als blijk is van een situatie die niet passend is voor het consult. Mocht er toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen coaching gesprek te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.

Weigering/blokkering voor coaching en activiteiten

Kindgericht Werken behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u bepaalde diensten te weigeren.

Boekingen:

Coaching gesprek op afspraak of andere afspraken dienen 24 uur van te voren voldaan te zijn of afgezegd te zijn met bevestiging van Kindgericht Werken. Heeft u niet tijdig afgezegd dan worden de volledige consult kosten in rekening gebracht.

 

Donaties

En financiële donaties zijn altijd welkom.

U kunt doneren op: NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen