Skip to content
Menu

Geluk

Het project Geluk is het 1e project wat bedacht werd. Dit project is in 1e instantie ontwikkeld voor de kleuters. Dit project duurt 7 weken. Dit project is gebaseerd op weerbaarheidstraining met een Kindgericht Werken draai eraan 😊

De beweegredenen om dit project te ontwikkelen was om de kinderen meer positiviteit en bewustwording van gevoelens mee te geven.

Hierbij geïnspireerd door de gelukskoffer. Nadat ik enkele gesprekken had gehad met de organisatoren van de gelukskoffer ben ik vol goede moed aan de slag gegaan. En het resultaat mocht er zijn.

Wij hebben hierbij het genoegen gehad dat wij vanuit vele kanten werden geholpen door verschillende mensen.

geluk kindgericht werken
klavertje vier

Er werden meerdere en verschillende activiteiten gedaan met de kleuters. De kleuters vonden het helemaal geweldig.

Het thema op school was op dat moment ook geluk. Dus het project sloot goed aan op het thema van school.

Er werd gewerkt in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen. De standaard vraag van de kinderen was ook: “Komen jullie volgende week weer?” En de standaard feedback van de kinderen was ook: “Ik vind dit zo leuk!!!”

En de kinderen hebben er ook heel veel van geleerd.

Dit project is ook nog verder bedacht en uitgewerkt voor de middenbouw en de bovenbouw.

En wij hebben er zelf ook heel veel plezier aan beleefd.

Het project van 7 weken, kan op aanvraag ook ingekort worden of 1 workshop of meerdere workshops van gemaakt worden.

Donaties

En financiële donaties zijn altijd welkom.

U kunt doneren op: NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen