Skip to content
Menu
missie-kindgericht-werken

Onze missie in het kort

Meer bewustwording voor armoede en eenzaamheid in ALLE leeftijdsgroepen !!!
Tegengaan van armoede.
Tegengaan van eenzaamheid.
Meer samenhorigheid.
Meer begrip.
Meer respect voor elkaar en voor de natuur.
Mensen verder op weg helpen in het doolhof van financiële tegemoetkomingen als je onder of op de armoedegrens zit.
Inspelen op vraag en aanbod vanuit de minima.

Hoe gaan wij onze missie bereiken

  • Hoorcolleges geven op scholen om meer bewustwording te creëren bij de leerlingen, jong & oud.
  • Leuke activiteiten en evenementen organiseren.
  • Zelf kennis opdoen om de mensen die het nodig hebben verder te helpen.
  • Veel samenwerkingen aan gaan.
  • Verbindingsfactor zijn voor meerdere partijen.
  • Naar bijeenkomsten gaan en bijeenkmsten geven om armoede en eenzaamheid meer en goed in the picture te zetten.
  • Naamsbekendheid krijgen door naar verschillende markten te gaan en actief op social media bezig te zijn.
  • Donateurs en sponsors aanschrijven & aanspreken om de benodigde materialen en financiering te kunnen verkrijgen.
  • Leuke acties opzetten zoals de knuffelactie en kerstkaartenactie.
  • Inspelen op vraag en aanbod vanuit de minima.
marianne de vries kindgericht werken

Wat is onze missie

Ik kom zelf uit een situatie van armoede en eenzaamheid.

Ik heb zelf al jarenlang een bijstandsuitkering vanwege mijn eigen chronische beperking.

Ik heb te maken gehad met schuldhulpverlening, bewindvoering, budgetcoach en WSNP. Op allerlei manieren. Tot af en toe aan het onoverzichtelijke toe.

Door veel uit te zoeken, te onderzoeken en te ondervinden ben ik heel wat belangrijke invloed hebbende ervaringen rijker.

Mijn persoonlijke ervaringen in dit web van mogelijkheden wil ik graag meegeven aan een ieder die daar wat aan heeft.

Iets waar ik regelmatig tegen aan liep met mijn eigen zoontje is, onlangs vele stichtingen, dat ik mijn zoontje toch niet helemaal een onbezorgde heerlijke kindertijd kon geven zoals ik wilde voor hem. Want sommige dingen zijn ontzettend leuk om te doen, maar daar is gewoon geen geld voor. En met mijn situatie zijn er nog vele andere gezinnen in soortgelijke situaties. En ik dacht: “Dit moet anders” Dus ik dacht wij gaan zelf gratis leuke activiteiten organiseren.

Het organisatietalent is er. De diploma’s zijn er en de kennis is er ook. Dus why not

En vanuit dit standpunt, met hulp van vele vrienden en familie, ben ik Stichting Kindgericht Werken begonnen 🙂

kindgerichtwerken logo

Sponsoren Bedankt dat jullie ons steunen

Voor meerdere doelgoepen

Op een andere manier kindgericht werken. Voor het welzijn en het plezier van het kind en de volwassene. Een stukje ontspanning en relaxen.

Thema's

De thema’s Geluk en Native Americains zijn uitgevoerd.
Vele leuke reacties hierop gehad. Ook interesse? Check de site.

Activiteiten

Er zijn meerdere projecten van start gegaan. Op naar de volgende projecten.

Wat vrienden zeggen

Namasté

Laat me spelen, volledig onbezorgd..
Laat me de wereld vrij ontdekken..
Laat me huilen als ik dat zo voel..
Laat me schateren van de lach..

Kindgericht Werken

Kindgericht Werken is voor iedereen.
Er is een gevarieerd programma voor alle leeftijden.
In activiteiten en in presentaties.
Eén van de doelen is om kinderen die op of
onder de armoedegrens leven verder te helpen.

Donaties

En financiële donaties zijn altijd welkom.

U kunt doneren op: NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen