kindgericht werken header
kindgericht werken

Wat is mijn missie

Meer bewustwording voor armoede en eenzaamheid in ALLE leeftijdsgroepen !!!

Tegengaan van armoede.

Tegengaan van eenzaamheid.

Meer samenhorigheid.

Meer begrip.

Meer respect voor elkaar en voor de natuur.

Mensen verder op weg helpen in het doolhof van financiële tegemoetkomingen als je onder of op de armoedegrens zit.

Inspelen op vraag en aanbod vanuit de minima.

Hoe ga ik mijn missie bereiken

 • Hoorcolleges geven op scholen om meer bewustwording te creëren bij de leerlingen, jong & oud.
 • Leuke activiteiten en evenementen organiseren.
 • Zelf kennis opdoen om de mensen die het nodig hebben verder te helpen.
 • Veel samenwerkingen aan gaan.
 • Verbindingsfactor zijn voor meerdere partijen.
 • Naar bijeenkomsten gaan en bijeenkmsten geven om armoede en eenzaamheid meer en goed in the picture te zetten.
 • Naamsbekendheid krijgen door naar verschillende markten te gaan en actief op social media bezig te zijn.
 • Op markten staan om financiële middelen te verkrijgen om alle projecten en activiteiten te kunnen financieren.
 • Donateurs en sponsors aan te schrijven & aan te spreken om benodigde materialen en financiering te kunnen ontvangen.
 • Leuke acties opzetten zoals de knuffelactie, de kerstkaartenactie en de kerstpakketten actie.
 • Inspelen op vraag en aanbod vanuit de minima.
marianne de vries kindgericht werken

Wat is mijn visie

Ik kom zelf uit een situatie van armoede en eenzaamheid.

Ik heb zelf al jarenlang een bijstandsuitkering vanwege mijn eigen chronische beperking.

Ik heb te maken gehad met schuldhulpverlening, bewindvoering, budgetcoach en WSNP. Op allerlei manieren. Tot af en toe aan het onoverzichtelijke toe.

Door veel uit te zoeken, te onderzoeken en te ondervinden ben ik heel wat belangrijke invloed hebbende ervaringen rijker.

Mijn persoonlijke ervaringen in dit web van mogelijkheden wil ik graag meegeven aan een ieder die daar wat aan heeft.

Iets waar ik regelmatig tegen aan liep is dat ik mijn eigen zoontje, onlangs vele stichtingen, toch niet helemaal een onbezorgde heerlijke kindertijd kon geven. Want sommige dingen zijn ontzettend leuk om te doen, maar daar is gewoon geen geld voor. En met mijn situatie zijn er nog vele andere gezinnen in soortgelijke situaties. En ik dacht: Dit moet anders” Dus ik bedacht de vele leuke activiteiten wat niet te krijgen is via varia stichtingen, ga ik zelf gewoon organiseren. Het organisatietalent is er. De diploma’s zijn er en de kennis is er ook. Dus why not En vanuit dit standpunt, met hulp van vele vrienden en familie, ben ik Kindgericht Werken begonnen 🙂

Sponsoren

Bedankt dat jullie ons steunen

Voor meerder doelgoepen

Op een andere manier kindgericht werken. Voor het welzijn en het plezier van het kind en de volwassene. Een stukje ontspanning en relaxen.

Thema's

De thema’s Geluk en Native Americains zijn uitgevoerd. Vele leuke reacties hierop gehad. Ook interesse? Check de site en mail ons.

Activiteiten

Er zijn meerdere projecten van start gegaan. Op naar de volgende projecten.

Wat vrienden zeggen

Namasté

Laat me spelen, volledig onbezorgd..
Laat me de wereld vrij ontdekken..
Laat me huilen als ik dat zo voel..
Laat me schateren van de lach..

Kindgericht Werken

Kindgericht Werken is voor iedereen. Er is een gevarieerd programma voor alle leeftijden. In activiteiten en in presentaties.

Eén van de doelen is om kinderen die op of onder de armoedegrens leven verder te helpen.

× Hoe kan ik u helpen?