Kindgericht Werken

Op het kind gericht werken. Dit alles voor het welzijn van het kind en de volwassene

Tegenwoordig wordt er erg veel druk op de kinderen en de volwassenen gelegd van buitenaf. Sportclub hier, vereniging daar, speelafspraken. Regels, normen en waarden vanuit school en vanuit thuis en vanuit familie. Normen, waarden en regels vanuit werk. En met gescheiden ouders ligt het voor kinderen ook weer even anders. En dit heeft ook effect op het kind van nu wat later de volwassene is.

 

Kinderen gaan naar een kinderdagverblijf of een voorschoolse, naschoolse of buitenschoolse opvang. Of een peuterspeelzaal. Het kind moet heel veel. Hierdoor raken vele kinderen overprikkeld. De kinderen willen iedereen blij maken. Soms staat er iets anders tegenover wat de kinderen niet leuk vinden. Gecorrigeerd worden op varia manieren. Leuke en minder leuke. Soms alleen vanwege de pleasing factor. Maar dit geldt net zo goed voor de volwassenen.

Maar in al deze drukte en overprikkeling wordt van het kind tegenwoordig verwacht dat ze al vlug zelfstandig zijn. En wordt er voor het gemak vergeten dat men praat over kinderen. Niet over kleine volwassenen.


Voor de leeftijd vanaf zo ongeveer 12 jaar zijn er al een hoop oplossingen en handvaten gevonden om het overgeprikkelde kind te steunen, te helpen. Maar de kinderen die er het meest gevoelig voor zijn….Tja dat is een heel ander verhaal.


Mijn doel is om ook deze “vergeten” kinderen een stukje steun en handvaten te geven. Want het begint tegenwoordig al bij 2 jaar en komt nog meer tot uiting zodra het kind naar de basisschool gaat.

 

En het ‘vergeten’ kind van nu, kan zich zomaar ontplooien tot de onhandelbare puber straks of de eenzame ouder in de toekomst.

Dit is precies de reden waarom Kindgericht Werken dit aanbied. Met kleine groepjes en persoonlijk gerichte activiteiten. En, waar nodig, individueel.

Er worden varia activiteiten aangeboden op verschillende locaties. Deze activiteiten bestaan uit ontspanningsactiviteiten. Van Babymassage tot Kidsfun tot intuïtief tekenen en dansen en nog vele anderen activiteiten.

Op dit moment zijn er de thema’s Geluk & Native Americain. Meerdere andere thema’s zijn nog in ontwikkeling.

Alle thema’s die ontwikkeld zijn, zijn geïnspireerd op bestaande thema’s voor ontwikkeling.

Maar ook door lezingen en presentaties te geven op varia locaties. Zoals een mbo school of een zzp bijeenkomst.

Voor wie is Kindgericht Werken

Kindgericht Werken is voor iedereen. Er is een gevarieerd programma voor alle leeftijden. In activiteiten en in presentaties.

 

Eén van de doelen is om kinderen die op of onder de armoedegrens leven verder te helpen. En dat kinderen, maakt niet uit wat hun financiële situatie is, maakt niet uit welk geloof ze belijden, het gevoel van samenhorigheid te bevorderen. Samen staan we sterk, samen zijn onze kinderen de toekomst.

 

Kindgericht Werken werkt mee aan de toekomst van onze kinderen. Door onze kinderen sterker in hun schoenen te laten staan. Dat onze kinderen sterker in zichzelf komen te staan. Op een speelse manier de kinderen meegeven om nog beter om te gaan met zichzelf en met elkaar. En met de aarde waar wij op wonen en leven. De aarde waar wij nu op leven is de toekomst van onze kinderen. Zodat de kinderen nog beter in balans te komen. Dit allemaal op een speelse manier en op varia manieren. En Kindgericht Werken zorgt er voor dat dit gaat lukken door varia projecten en workshops.

 

Voor meer informatie over onze projecten en workshops zie ons kopje Activiteiten.

Contact opnemen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

 

En financiële donaties zijn altijd welkom.

 

U kunt doneren op:

 

NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

 

o.v.v. Kindgericht Werken Donaties

    kindgericht werken header
    × Hoe kan ik u helpen?